Blue Team

Hem gerçek saldırganlara hem de Red Team’e karşı savunan iç güvenlik ekibini ifade eder.

Blue Team’in saldırı anında veya en kısa sürede tepki vermesi gerektiğinden organizasyonlarda standart güvenlik ekiplerinden ayrı şekilde konumlandırılmalıdır.

Organizasyonlarda Red Team’in amacı güncel saldırı teknik/taktiklerini takip ederek Blue Team’i geliştirmesini sağlamaktır.

Blue Team, ürün ve teknolojilere insan zekası ekler ve hem proaktif hem de reaktif bir yaklaşım sunar.

Kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

  • Günlük verilerini inceleme ve analiz etme.
  • Canlı saldırıların görünürlüğü, tespiti ve alarmların gerçek zamanlı olarak tetiklenmesi için güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) platformunun aktif kullanılması.
  • Yeni tehdit istihbarat bilgileri toplamak ve riskler bağlamında uygun eylemlere öncelik vermek.
  • Trafik ve veri akışında anomali analizinin yapılması.