Purple Team

Red Team ve Blue Team ‘ın etkinliklerini sağlamak ve en üst düzeyde verim alınmasını sağlamak  için bulunur.

Red Team tarafından gelen saldırı isteklerini, buldukları zafiyetleri ve teknikleri, Blue Team ’den gelen savunma tekniklerini ve kontrollerini optimize ederek gerçekleştirmeye çalışır.

Purple Team, hedefleri ve görevleri ;

  • Red Team ve Blue Team ile birlikte çalışmak, birlikte nasıl çalıştıklarını analiz etmek ve mevcut alıştırmada gerekli ayarlamaları önermek.
  • Büyük resmi görmek ve her iki takımın da zihniyetini ve sorumluluklarını üstlenmek. Örneğin, Purple Team ekip üyesi olayların nasıl algılandığını gözden geçirmek için Blue Team birlikte çalışacaktır. Takım üyesi daha sonra Blue Team ekibinin algılama yeteneklerinin nasıl alt üst edilebileceğini ele almak için Red Team ile çalışır.
  • Sonuçları analiz etmek ve gerekli düzeltici faaliyetleri denetlemek, çıktıları uygulayarak ve daha güçlü savunmalar sağlayarak kurum güvenliğine maksimum değer katmayı hedefler.